grafika - portret

O korepetycjach

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałem pracując na wyższej uczelni. Nigdy nie ograniczałem się do jednej ścieżki kariery. Dlatego też, doświadczenie zawodowe zdobywałem także poza uczelnią – w consultingu. Pomogło mi ono zrozumieć, czego ludzie oczekują od edukacji, a także dowiedzieć się, w jaki sposób powinno się przekazywać wiedzę.

Nauki ekonomiczne bardzo trudno jest zgłębiać samodzielnie. W rzeczywistości większość zagadnień nie jest skomplikowana. Niemniej jednak, ich charakterystyka przesycona jest skomplikowanymi terminami, które bardzo często tłumaczone są z języka obcego. W rezultacie, każde zagadnienie określane jest co najmniej przez kilka terminów. Pracując ze mną, unikniesz chaosu informacyjnego, ponieważ dopilnuję abyś dokładnie zrozumiał/a sens każdej poruszanej kwestii.

Czego unikniesz współpracując ze mną?

Niepotrzebnych kosztów - wyłącznie niekompetentne osoby twierdzą, że potrafią zrealizować każde zlecenie. Prawdą jest, iż w wielu przypadkach na naukę może zwyczajnie zabraknąć czasu. Co więcej, pewne kwestie wymagają posiadania profesjonalnej wiedzy z bardzo wąskiej dziedziny. Ile razy słyszałeś, że ktoś z Twoich znajomych brał korepetycje, które do niczego się nie przydały? Współpracując ze mną unikniesz tego problemu ponieważ nie twierdzę, że wiem wszystko. Dlatego też, jeżeli uznam, iż w pewnych kwestiach nie będę w stanie pomóc, to o tym Tobie powiem zanim zaczniemy współpracę

Nerwowej atmosfery i pośpiechu – nauka jest efektywna wyłącznie, gdy poszczególne zagadnienia omawiane są stopniowo i w miłej atmosferze. Jest to podstawowy element prowadzonych przeze mnie zajęć.

Braku przygotowania i efektów nauki – dbam o profesjonalizm, więc do każdego spotkania jestem w pełni przygotowany. Każdą kwestię staram się wytłumaczyć tak dokładnie, jak to jest tylko możliwe. Ponadto, doskonale rozumiem, w jaki sposób efektywnie uczyć osoby, które nie miały wcześniejszego kontaktu z danym zagadnieniem. Większość specjalistów zapomina, że pewne sformułowania, lub pojęcia są dla osoby początkującej zupełnie nieznane. Dlatego też, podczas zajęć wprowadzają dodatkowy chaos, którego ja zawsze unikam.

Co zyskasz współpracując ze mną?

Pomoc specjalisty – wykładowcy akademickiego z wieloletnim stażem zawodowym.

Profesjonalne wsparcie – zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Bezpłatny pierwszy kontakt – podczas wstępnej rozmowy dokładnie ustalimy zakres współpracy.

Rzetelną weryfikację efektów naszej współpracy – w ten sposób sprawdzimy, czy efektywnie wykorzystaliśmy wspólnie spędzony czas.

Terminowość – spotkania odbywają się punktualnie, w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości organizacji zajęć, uzyskasz informację odpowiednio wcześniej.

Spojrzenie z szerokiej perspektywy – nauki ekonomiczne wymagają, aby zrozumieć, że każde zagadnienie jest elementem większej całości. Wiele koncepcji jest ze sobą ściśle powiązanych.

Merytoryczny zakres oferowanej pomocy

W jakim zakresie mogę Tobie pomóc? Udzielam korepetycji, wsparcia merytorycznego oraz pomocy naukowej w zakresie następujących obszarów:

● Finanse przedsiębiorstw,

● Rynki finansowe,

● Analiza finansowa i ekonomiczna,

● Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa,

● Analiza sprawozdań finansowych,

● Wycena przedsiębiorstwa,

● Zarządzanie finansami,

● Budżetowanie kapitałowe,

● Planowanie finansowe,

● Metody ilościowe,

● Strategie rozwoju przedsiębiorstw,

● Planowanie biznesowe i marketingowe,

● Analizy strategiczne,

● Zarządzanie,

● Kapitał intelektualny i ludzki,

● Praca z MS Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets, itp.

● i inne...

W czym mogę Tobie pomóc?

● Udzielam pomocy w przygotowaniu do zaliczeń/egzaminów, w rozwiązywaniu zadań i problemów typu case study, uzupełnianiu zaległości, wytłumaczeniu materiału, a także w przygotowaniu do zajęć

● Oferuję wsparcie dla studentów na każdym etapie i poziomie studiów, a także pomagam w przygotowaniach do obrony,

● Udzielam merytorycznego wsparcia w zakresie przygotowania praktycznych projektów, w pozyskiwaniu danych, prowadzeniu badań i analiz oraz zastosowaniu metod ilościowych.

● Instruuję, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Tworzenie treści na zlecenie

● Przyjmuję zlecenia na przeprowadzenie badań i analiz, a także interpretuję i opisuję ich rezultaty.

● Przygotowuję treść różnego typu opracowań – także akademickich.

● Sporządzone przeze mnie materiały, będą miały charakter pracy, lub pomocy naukowej – oznaczonej co do autorstwa. Oznacza to, że będą one materiałem, lub wzorem pracy, stworzonym jedynie do wglądu i w celach oparcia się na nim. Proszę pamiętać, że prawa osobiste do utworów są niezbywalne.

Twój promotor

Napisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, lub dyplomowej, nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużej motywacji, wiedzy merytorycznej, a także planu działania. Bardzo ciężko jest samemu zdefiniować problem badawczy, a następnie podjąć się próby jego rozwiązania. W tym procesie powinien pomóc promotor.

Bardzo często zdarza się jednak, że grupy seminaryjne są duże. W takim przypadku, promotor nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi każdemu studentowi. Nie zmienia to jednak faktu, iż musi on stawiać odpowiednie wymagania. Dlatego też, studenci często nie otrzymują wystarczającej informacji zwrotnej, a są zobligowani do systematycznego przekazywania kolejnych partii tekstu.

Zdarza się również, że nie w każdym seminarium można uczestniczyć. Czasem kontakt z promotorem jest utrudniony z przyczyn niezależnych od Ciebie. Sprawia to, że wraz z upływem czasu, seminariów będzie coraz mniej. Nie ubędzie jednak pytań, które należy zadać, a także problemów, które należy wspólnie rozwiązać. Dlatego też, mogę wspomóc Ciebie, tak jak powinien Twój promotor, m.in. pomogę:

W wyborze tematu, który odpowiada twoim zainteresowaniom. Odpowiednio dobrany temat nie powinien sprawiać zbyt wielu trudności podczas pisania pracy.

Doborze literatury – wskażę, w jaki sposób, oraz na jakie źródła należy się powoływać w pracy.

Doborze metod badawczych – określę, które będą odpowiednie do rozwiązania danego problemu badawczego.

Sporządzeniu konspektu pracy, który usystematyzuje wszystko to, co należy w odpowiedniej kolejności zrobić.

Naniesieniu poprawek, które zalecił promotor.

Poprawieniu tekstu, którego nie chce przyjąć promotor.

Przygotowaniu prezentacji na obronę (jeżeli jest wymagana).

● Itd.

ikonografia - profesor
ekran z arkuszem kalkulacyjnym

Zajęcia z Microsoft Excel

● Zdalna nauka to nie tylko korepetycje. W mojej ofercie znajdują się również zajęcia z zastosowania arkuszy kalkulacyjnych, a w tym jednego z najpopularniejszych programów tego typu - Microsoft Excel. Mam doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnych i komercyjnych szkoleń, a także kurów online.

● Spotkania przeznaczone są dla osób na różnym poziomie zaawansowania. Program spotkań dobieram do zapotrzebowania mojego słuchacza. Dlatego też, jak jesteś zainteresowany/a pomocą z zakresu zastosowań arkusza kalkulacyjnego, skontaktuj się ze mną – dokładnie doprecyzujemy, jakiej wiedzy potrzebujesz. Pamiętaj, że do realizacji tych zajęć musisz mieć dostęp do komputera z zainstalowanym i działającym arkuszem kalkulacyjnym. Ponadto, do pracy w trybie online niezbędny będzie darmowy komunikator (skype).

● Na zajęciach, przede wszystkim, dowiesz się, jak pracować z komórkami, czyli jak wprowadzać, sortować, grupować i filtrować dane. Nauczysz się formatowania komórek, a także formatowania warunkowego. Poznasz funkcje finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, tekstowe, daty i godziny, a także matematyczne i statystyczne. Dodatkowo, pozyskasz wiedzę z zakresu tworzenia zestawień, wykresów i tabel przestawnych. Dowiesz się również czym są formuły tablicowe, jak definiować nazwy, jak korzystać z dodatków Solver i Analiza danych, a także wielu innych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego

Gdzie i jak odbywają się zajęcia?

Tradycyjne korepetycje odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie miasta Szczecin (i okolic). Możliwe jest zorganizowanie spotkania w moim, lub Twoim Domu.

Udzielam korepetycji online, więc odległość nie ma najmniejszego znaczenia. Jest to coraz popularniejsza forma nauki, a także doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu, lub możliwości spotkać się osobiście. Tak prowadzone zajęcia nie różnią się niczym od korepetycji tradycyjnych. W dużej części przypadków, są one od nich bardziej skuteczne. Proszę pamiętać, że uczestnictwo w zajęciach online, wymaga od słuchacza posiadania komputera (ewentualnie telefonu, lub tabletu) z dostępem do internetu. Niezbędne jest również posiadanie darmowego komunikatora.

Do prowadzenia zajęć/spotkań online wykorzystuję m.in. komunikator (skype). Gdy zajęcia tego wymagają to, wykorzystuję opcję, polegającą na udostępnieniu podglądu mojego pulpitu, na którym przedstawiam kluczowe instrukcje. Jest to szczególnie przydatne podczas zajęć z zakresu zastosowań arkuszy kalkulacyjnych. Podczas spotkań wykorzystuję również inne narzędzia, które pozwalają na interakcje ze słuchaczami. Między innymi, jest to interaktywna tablica online, do której zarówno ja, jak i mój słuchacz, mamy dostęp. Zaznaczam, że istnieje również możliwość uzyskania pomocy za pośrednictwem poczty email, lub Facebook Messenger.

Nie udzielam pomocy podczas trwania egzaminów i zaliczeń, nie rozwiązuję zadań zdalnie, a także nie przesyłam rozwiązań za pośrednictwem MMS/SMS, które umożliwiły by uzyskanie oceny pozytywnej z aktualnie zdawanego egzaminu.

Ikonografia - lokalizacja

Cennik

Ceny korepetycji:

Korepetycje tradycyjne, na terenie miasta Szczecin i okolic: 60 zł/45 minut plus ewentualna opłata za dojazd.

Korepetycje online: 50 zł/45 minut.

Zajęcia z Excela online: 50 zł/45 minut.

 

Ceny korepetycji dotyczących pomocy promotorskiej:

Pomoc w wyborze tematu: 50 zł. (spotkanie ok. 45 min.)

Pomoc w przygotowaniu planu pracy: 100 zł.

Przygotowanie konspektu pracy: od 200 zł. Dokument, m.in. zawiera wytyczne, które wskazują co należy napisać, w poszczególnych częściach pracy. Opiszę również metody, które należy zastosować, a także wytłumaczę na czym będą polegały poszczególne etapy badania (jeżeli dotyczy).

Weryfikacja poprawności merytorycznej pracy: od 100 zł.

Pomoc w innym zakresie - do uzgodnienia.

 

Ceny innych usług, które nie zostały wymienione powyżej, będą ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia.

 

(Powyższe ceny przedstawiono jedynie w celach poglądowych - mogą ulec zmianie)

Kontakt

kontakt telefoniczny - ikona

Zadzwoń pod nr:

887 029 095

 

kontakt przez email - ikonaSkontaktuj się ze mną przez email:

konsultacje@econopedia.int.pl

 

 

Skontaktuj się ze mną przez Facebook