Witam!

Cieszę się, że cenisz sobie swoją prywatność. Poniżej przedstawiam zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i pozostałych technologii w ramach strony internetowej econopedia.pl (zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, które obowiązują od dnia 25.05.2018 – RODO)

Administratorem strony i danych osobowych (w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) jest Michał Bzunek.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie Polityki Prywatności i Polityki Cookies możesz skontaktować się ze mną, czyli z administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@econopedia.pl

Na wstępie zaznaczam, że wszelkie dane osobowe i adresowe, które podaje użytkownik na stronie econopedia.pl nie będą udostępniane, a także odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

 

Definicje

 1. Strona, lub Serwis – strona internetowa, która jest dostępna pod adresem http://econopedia.pl,
 2. Administrator i Operator Serwisu – Michał Bzunek,
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

 

Dane osobowe

Podstawa, cele, a także okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Poniżej, w kolejnych punktach, przedstawione zostały postanowienia zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

Użytkowniku, pamiętaj, że przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do poprawiania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.

Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom:

 1. LH.PL SP. Z O.O., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

Jakie dane osobiste są zbierane i dlaczego

Użytkownik może przekazać Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy, takich jak formularze komentarzy, lub poprzez wsysanie wiadomości e-mail na adres kontakt@econopedia.pl. W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne do podjęcia i realizacji działania, do którego przeznaczony jest dany formularz. Należy wyjaśnić, że:

 1. Komentarze:
  1. Kiedy Użytkownik zamieszcza komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu. Dodatkowo, pozyskiwana jest informacja o adresie IP Użytkownika, a także podpis jego przeglądarki. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony.
  2. W przypadku komentarzy, dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, która wynika z dodania komentarza (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na Stronie.
  3. Na podstawie przekazanego adresu e-mail stworzony zostanie zanonimizowany ciąg znaków (hash), który może zostać wysłany do usługi Gravatar. Na jego podstawie, pod dodaniu komentarza (w jego kontekście) publicznie widoczny będzie obrazek profilowy Użytkownika.
  4. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
 2. Kontakt za pośrednictwem e-mail:
  1. Użytkownik, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje swój adres e-mail, który jest adresem nadawcy wiadomości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z zainicjowania kontaktu – wysłanie wiadomości e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. Dane osobowe, które zostały przekazane za pomocą kontaktu za pośrednictwem poczty internetowej (e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może być archiwizowana. Dane będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania poczty e-mail o adresie kontakt@econopedia.pl oraz konsultacje@econopedia.int.pl

 

Podstawowe informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies by zapewnić jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony,
  5. poprawy bezpieczeństwa i szybkości korzystania ze strony,
  6. zapewnienie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez wybrane serwisy społecznościowe.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Użytkownik Strony ma możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych. Zaliczają się do nich m.in udostępnianie określonych treści serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Używanie tych funkij wiąże się z zastosowaniem plików cookies administratorów serwisów takich jak Facebook, Instagram, YouTube itp.
 10. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google Adsense, Google AdWords, Google+, Facebook i Youtube. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach, zwłaszcza politykę ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Niektóre sieci reklamowe (np. sieć Google – Google Adsense) mogą wykorzystywać pliki cookie do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Firmy partnerskie wykorzystują pliki cookies do realizacji celów związanych z prezentacją reklam na Stronie. Umożliwia to, m. in. uniknięcie kilkukrotnej prezentacji takiej samej reklamy użytkownikowi, a także prezentacje reklamy behawioralnej, która uwzględnia zainteresowania odbiorców. Ten typ reklamy bazuje na danych związanych z aktywnością użytkowania na stronach www (m.in. kliknięcia, przeglądanie stron). Należy zaznaczyć, że informacje te nie zawierają danych osobowych, dotyczą zachowania użytkownika, a nie jego tożsamości. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu reklamy zmieniając ustawienia na stronie https://adssettings.google.com/. Tutaj znajduje się  narzędzie zewnętrzne do włączania/wyłączania personalizacji dla poszczególnych dostawców http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Analiza statystyk – pliki cookies

Pliki cookies m.in. są wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, do których zaliczają się np: liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itp. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam przechowywane. W tym celu wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, a w związku z tym, pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. Okres przechowywania danych został ustawiony na 26 miesięcy.

Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.  Włączona jest również opcja anonimizacji Twojego IP, co sprawia, że Google Analytics nie zbiera informacji o Twoim adresie IP. To znaczy, że adresy IP Użytkowników na terytorium UE oraz państw związanych umową w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego są skracane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przesyłane są pełne adresy IP na serwery Google w USA i tam dopiero poddawane są skracaniu. Zidentyfikowane adresy IP nie są łączone z innym danymi zbieranymi przez Google.

Ze względów bezpieczeństwa Użytkowników w narzędziu Google Analytics wyłączono: raporty demograficzne, raporty zainteresowań, analizę użytkowników, remarketing, funkcje raportowania o reklamach. Oznacza to, że nie są pozyskiwane dane demograficzne i dane o zainteresowaniach.

Użytkownicy mogą zapobiec zbieraniu pisanych danych poprzez zmianę ustawień cookies w przeglądarkach internetowych, ponieważ w ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie o takich danych, czy nie. Dodatkowo Użytkownik może wypisać się ze “śledzenia” korzystając z narzędzia dostępnego na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
 3. Wyrażoną zgode na pliki cookie można cofnąć klikając poniższy przycisk: