Zastrzeżenia prawne

 

 • Strona internetowa www.econopedia.pl prowadzona jest wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Wszystkie treści zamieszczone na łamach witryny internetowej (m.in. treść artykułów, stron, podstron, wpisów i analiz) są wyrazem osobistych poglądów ich autora/ów.
 • Zawarte na stronie internetowej www.econopedia.pl poglądy osobiste autora/ów nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych.
 • Niniejsza strona internetowa i zamieszczone na niej treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, analizy, itp.):
  • ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
  • ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
  • ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
 • Treści zawarte na stronie internetowej (www.econopedia.pl) ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.
 • Właściciel strony internetowej (www.econopedia.pl) ani autorzy publikacji:
  • nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne i jakiekolwiek inne decyzje podejmowane na podstawie materiałów zawartych na niniejszej stronie.
  • nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na podstawie informacji opublikowanych na stronie.
  • nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe, lub mogące powstać w wyniku wykorzystania informacji opublikowanych na stronie, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
  • nie udzielają gwarancji w odniesieniu do prezentowanych informacji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność, aktualność oraz kompletność.
 • Wykorzystanie treści zamieszczonych na stronie internetowej (www.econopedia.pl) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ich odbiorcy.
 • Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi. Zaznacza się, że kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (w całości lub w części) treści zawartej na niniejszej stronie i jej podstronach bez zgody ich autora/ów jest zabronione oraz niezgodne z przepisami prawa (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).