FV, czyli wartość przyszła – procent składany – wzór i przykłady

Procent składany - obrazek wyróżniający

Zasada oprocentowania prostego często nie znajduje zastosowania w praktyce, ponieważ inwestor otrzymuje odsetki wielokrotnie podczas trwania lokaty. Powiększają one wartość kapitału początkowego, co oznacza, że zachodzi zjawisko kapitalizacji. W artykule wyjaśniono tą koncepcję oraz na przykładach przedstawiono istotę zasady oprocentowania składanego.