PI (profitability index) – wskaźnik rentowności (inaczej wskaźnik B/C) – teoria i przykłady

Wskaźnik rentowności – obrazek wyróżniający

Wskaźnik rentowności (zyskowności) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny efektywności inwestycji. W artykule przedstawiona została istota tej miary, wzory, a także jej wady i zalety. Dodatkowo, na przykładach przedstawiono sposób zastosowania wskaźnika zyskowności (również w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel).