Renta wieczysta – istota, wartość obecna i przykłady obliczeń

Renta wieczysta - obrazek wyróżniający

W artykule przedstawione zostało zagadnienie renty wieczystej, czyli niekończącej się serii płatności, które występują w równych odstępach czasu. Dodatkowo, na przykładach ukazano w jaki sposób obliczyć jej wartość bieżącą oraz przedstawiono pochodzenie zastosowanego wzoru.

   

FV (future value), czyli wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – wzór i przykłady

Wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – obrazek wyróżniający

W praktyce odsetki wypłacane są częściej niż raz do roku. W takim przypadku ustalenie wartości przyszłej wymaga zastosowania kapitalizacji podokresowej. Jest to element teorii, któremu w całości poświęcono niniejszy artykuł. W treści rozwiązane zostały przykłady, a także zastosowano funkcje MS Excel tj. FV, RATE i NPER.

FV, czyli wartość przyszła – procent składany – wzór i przykłady

Procent składany - obrazek wyróżniający

Zasada oprocentowania prostego często nie znajduje zastosowania w praktyce, ponieważ inwestor otrzymuje odsetki wielokrotnie podczas trwania lokaty. Powiększają one wartość kapitału początkowego, co oznacza, że zachodzi zjawisko kapitalizacji. W artykule wyjaśniono tą koncepcję oraz na przykładach przedstawiono istotę zasady oprocentowania składanego.