Czym jest analiza finansowa (wskaźnikowa)?

Istota analizy finansowej - obrazek wyróżniający

Prawidłowo przeprowadzona wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego jest istotnym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki gospodarczej. W artykule przedstawiono jej istotę, scharakteryzowano najważniejsze pojęcia, a także wyjaśniono czym różni się ona od analizy finansowej i ekonomicznej.