Istota analizy sprawności działania (aktywności)

Obrazek wyróżniający do artykułu

Analiza aktywności (inaczej sprawności działania) to bardzo istotny element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano jego istotę, wymieniono najważniejsze wskaźniki, a także opisano związki tego elementu analizy z badaniem płynności i rentowności.