Cykl rotacji zobowiązań – definicja, wzór i przykład

Cykl rotacji zobowiązań – obrazek wyróżniający do artykułu

Proces negocjacji korzystnych warunków kredytu kupieckiego ma bardzo duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Przede wszystkim determinuje płynność finansową, a także pośrednio wpływa na przepływy pieniężne. Efektywność kierownictwa w negocjowaniu warunków kredytu kupieckiego znajduje odzwierciedlenie w długości cyklu rotacji zobowiązań. Jest to wskaźnik finansowy będący elementem analizy aktywności.