Złota i srebrna reguła bilansowa

Obrazek wyróżniający do artykułu - złota i srebrna reguła bilansowa

Aktywa trwałe to część majątku przedsiębiorstwa, który będzie użytkowany przez okres dłuższy od jednego roku. W związku z tym, kapitał, który został wykorzystany do finansowania tych aktywów, również powinien pozostać do dyspozycji jednostki przez taki sam czas. Niestety, nie w każdym przypadku ta zasada jest zachowana. Dlatego też, analizując sprawozdanie finansowe , należy zweryfikować, czy dane przedsiębiorstwo spełnia złotą, lub srebrną zasadę bilansową.