Jak wyznaczyć oprocentowanie leasingu? (IRR, XIRR)

Tablica z napisem „10%” - obraz stockowy

Leasing, który księgowo jest leasingiem finansowym powoduje, że korzystający z przedmiotu leasingu powinien we własnym zakresie wyodrębnić z raty leasingowej jej część odsetkową i kapitałową. W tym wpisie, przedstawiony zostanie sposób ustalenia wysokości oprocentowania leasingu. Dodatkowo, zaprezentowana zostanie metodyka podziału raty leasingowej na jej część odsetkową i kapitałową (Excel).