FV (future value), czyli wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – wzór i przykłady

Wartość przyszła – kapitalizacja podokresowa – obrazek wyróżniający

W praktyce odsetki wypłacane są częściej niż raz do roku. W takim przypadku ustalenie wartości przyszłej wymaga zastosowania kapitalizacji podokresowej. Jest to element teorii, któremu w całości poświęcono niniejszy artykuł. W treści rozwiązane zostały przykłady, a także zastosowano funkcje MS Excel tj. FV, RATE i NPER.