Renta wieczysta – istota, wartość obecna i przykłady obliczeń

Renta wieczysta - obrazek wyróżniający

W artykule przedstawione zostało zagadnienie renty wieczystej, czyli niekończącej się serii płatności, które występują w równych odstępach czasu. Dodatkowo, na przykładach ukazano w jaki sposób obliczyć jej wartość bieżącą oraz przedstawiono pochodzenie zastosowanego wzoru.