Kapitał zainwestowany (zaangażowany) – definicja i przykład

Kapitał zainwestowany - obrazek wyróżniający

Istota kapitału zaangażowanego Prawidłowe sporządzenie analizy sprawozdania finansowego często wymaga ustalenia wartości kapitału zaangażowanego (inaczej zainwestowanego; invested capital). Jest to całkowity kapitał, który został powierzony na realizację danego przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że obejmuje on wszystkie zaangażowane kapitały niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Jest on bardzo często definiowany w literaturze i […]