Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu - wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia

Wysokość kosztów wytworzenia determinuje rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. Dlatego też, należy nieustannie monitorować ich poziom. W tym celu można wykorzystać wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia.