Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu – wskaźnik ogólnego zadłużenia

Istota wskaźnika ogólnego zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, lub debt-to-assets) jest miarą stosowaną w analizie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która często nazywana jest badaniem zadłużenia. Jest to ogólny i syntetyczny wskaźnik, który bardzo często wykorzystuje się w praktyce. Miara ta ukazuje stopień, w jakim przedsiębiorstwo obciążone jest długiem. Istota wskaźnika […]