Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – obrazek wyróżniający do artykułu

Majątek przedsiębiorstwa powinien być finansowany kapitałem długoterminowym. Nie koniecznie musi być to kapitał własny. Mianowicie, wykorzystanie długu umożliwia przedsiębiorstwom uruchomienie mechanizmu dźwigni finansowej. W artykule scharakteryzowany został wskaźnik, który określa, w jakim stopniu kapitał własny obciążony jest długoterminowym kapitałem obcym – wskaźnik zadłużenia długoterminowego.