Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – obrazek wyróżniający do artykułu

Nieprawidłowo kształtowana struktura finansowania może doprowadzić do wzrostu ryzyka finansowego i obniżenia wiarygodności przedsiębiorstwa. Dlatego też należy ją nieustannie monitorować przy wykorzystaniu miar, tj. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który został scharakteryzowany w niniejszym artykule.