Wskaźnik zadłużenia w latach (DEBT/EBITDA)

Wskaźnik zadłużenia w latach – obrazek wyróżniający do artykułu

DEBT/EBITDA to wskaźnik finansowy, który wykorzystywany jest na etapie analizy zadłużenia. Jest on nazywany również „wskaźnikiem zadłużenia w latach”, ponieważ jego istotą jest ukazanie, jak długo zajęłaby całkowita spłata zadłużenia przy wykorzystaniu zysku operacyjnego (powiększonego o amortyzację).