Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu – obrazek wyróżniający do artykułu

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu Analiza płynności finansowej może zostać rozwinięta o wskaźnik rotacji kapitału obrotowego netto w dniach. Jest on również nazywany kapitałem obrotowym netto w dniach obrotu (working capital in days of sales, days working capital). Istotę wskaźnika można wyjaśnić na dwa sposoby. Przede wszystkim, jest to […]