Cykl rotacji należności – wzór i przykład

Cykl rotacji należności – obrazek wyróżniający do artykułu

Cykl rotacji należności jest jedną z najważniejszych miar sprawności działania przedsiębiorstwa. Ukazuje on, jak efektywnie przedsiębiorstwo ściąga należności handlowe. W artykule przedstawiono istotę wskaźnika, wzór, przykład obliczeń, a także opisano bardzo podobną miarę – wskaźnik rotacji należności.