Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – definicje, podobieństwa i różnice

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – obrazek wyróżniający

W praktyce bardzo często wykorzystuje się pojęcia roku obrotowego i okresu sprawozdawczego. Te terminy w określonych przypadkach mogą być stosowane zamiennie, lecz w swojej istocie nie są synonimami. W artykule opisane zostały definicje, a także różnice występujące pomiędzy wspomnianymi pojęciami.