Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – obrazek wyróżniający

Czy rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy to synonimy?

Raporty finansowe zawierają bardzo wiele odniesień do różnych okresów czasu, takich jak np. lata lub kwartały. Często struktura opracowanej treści sprawia, że w celu uniknięcia powtórzeń stosuje się synonimy słowa rok. Między innymi, mówi się wtedy o roku obrotowym, podatkowym, czy też o okresie sprawozdawczym.

Wymienione powyżej pojęcia, nie są synonimami. Dlatego też, zastępowanie jednego terminu drugim, nie zawsze jest poprawne. Oczywistym jest, iż dla przeciętnego odbiorcy raportów finansowych (różnego typu), precyzyjne definiowane pojęć nie ma aż tak dużego znaczenia. Jednak, nie zawsze opracowania kierowane są do tego typu osób. Często raporty tworzone są z myślą o specjalistach. W takim przypadku należy zadbać w prawidłowy dobór terminów.

Niniejszego wpisu nie należy w żadnym wypadku traktować jako porady prawnej. Niemniej jednak, postaram się przywołać najważniejsze definicje, aby w przejrzysty sposób nakreślić różnice występujące pomiędzy wspomnianymi pojęciami.

 

Rok obrotowy i podatkowy

W niektórych przypadkach okres sprawozdawczy nazywany jest rokiem obrotowym (obrachunkowym). Bardzo ważne jest, iż obydwa pojęcia mają odmienne znaczenia. Na przykład okres sprawozdawczy nie musi obejmować 12 miesięcy. Natomiast zgodnie z treścią art. 3, ust. 1, pkt. 9 ustawy o rachunkowości (UOR), rok obrotowy obejmuje rok kalendarzowy, lub inny 12 miesięczny okres czasu, który jest stosowany również do celów podatkowych.  Dlatego też, w dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości należy określić ramy czasowe roku obrotowego oraz okresy sprawozdawcze, które wchodzą w jego skład (art. 10, ust. 1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości).

Z treści ustawy o rachunkowości wynika, że termin „rok obrotowy” jest w pewnym sensie podobny do pojęcia roku podatkowego. Należy jednak pamiętać, iż te terminy różnią się podstawą prawną. Niemniej jednak, rok obrotowy powinien być tożsamy z rokiem podatkowym, ponieważ musi zostać określony z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego.

Rok podatkowy został zdefiniowany przez art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP). Jest to okres roku kalendarzowego, lub 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku osób prawnych, rok podatkowy będzie przeważnie pokrywał się z rokiem obrotowym. Natomiast w przypadku osób fizycznych, zawsze będzie rokiem kalendarzowym, bez możliwości przyjęcia innego okresu.

Wybór roku obrotowego i podatkowego określa się w statucie lub umowie, na podstawie której utworzono jednostkę. Rok podatkowy dodatkowo może zostać określony w innym dokumencie regulującym „zasady ustrojowe innych podatników”. Ponadto, gdy nie pokrywa się on z rokiem kalendarzowym to należy o tym fakcie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jednostka ma na to 30 dni od ostatniego roku podatkowego, lub od dnia rozpoczęcia działalności (dotyczy nowych podatników).

 

Rok obrotowy i podatkowy – rozpoczęcie działalności i zmiana polityki

Gdy jednostka rozpoczyna działalność w pierwszej połowie ustalonego roku obrotowego, to może zamknąć sprawozdanie finansowe oraz księgi rachunkowe na koniec przyjętego roku obrotowego. W przypadku roku podatkowego sytuacja wygląda podobnie. Dzieje się tak ponieważ, trwa on od chwili rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, lub przyjętego roku podatkowego (gdy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Nie może on trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Gdy jednostka rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe z tego okresu mogą zostać połączone z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. Podobnie jest w przypadku roku podatkowego, który może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego.

Definicje przytoczonych terminów oraz kwestie związane z terminem rozpoczęcia działalności wynikają z treści ustaw. W tabeli nr 1 przedstawione zostały cytaty, które precyzyjnie opisują wcześniej wspomniane zagadnienia. Ponadto, w zestawieniu uwzględniono krótką charakterystykę działań, które jednostka powinna podjąć dokonując zmiany roku obrotowego/podatkowego.
 
Tabela z cytatami pochodzącymi z UOR i UPDOP dotyczącymi roku obrotowego i podatkowego

 

Okres sprawozdawczy (accounting period)

Okres sprawozdawczy (accounting period) to okres, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Pojęcie zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości (art. 3, ust. 1, pkt. 8), w której dodatkowo zaznaczono, iż jest to również okres, za który sporządza się inne sprawozdania bazujące na księgach rachunkowych.

Okres sprawozdawczy może mieć różną długość, którą często jest miesiąc kalendarzowy. Należy zaznaczyć, iż często przyjmuje się inne ramy czasowe. Są one ustalane przez kierownika jednostki, natomiast każdy okres sprawozdawczy musi być równy, lub dłuższy od jednego miesiąca – może być to np. półrocze, lub kwartał. Istotne jest, żeby każdy okres miał taką samą długość. Jeżeli dana jednostka składa sprawozdanie za cały rok, to należy odnieść się do pojęcia roku obrotowego.

Bardzo często w różnego rodzaju raportach korzysta się z pojęcia okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do poprzednich lat kalendarzowych. Niemniej jednak, odwołanie tego typu jest poprawne jedynie wtedy, gdy okres sprawozdawczy ma długość 12 miesięcy.

 

 

Źródła:

Rok obrotowy, podatkowy i okres sprawozdawczy – źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.