Jak obliczyć całkowity koszt leasingu?

Leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, ale należy pamiętać, że podobnie jak kredyt jest to umowa odpłatna. Każda rata leasingu będzie zawierała część odsetkową i kapitałową. Przedsiębiorcy analizujący różne umowy leasingu często są zainteresowani całkowitym kosztem jaki będą musieli ponieść. Dlatego też, w tym artykule przedstawię jedną z metod ustalania całkowitego kosztu leasingu. W tym celu wykorzystam program Microsoft Excel, niemniej jednak w tym przypadku wystarczy kalkulator, lub inny darmowy arkusz kalkulacyjny.

Całkowity koszt leasingu może zostać obliczony na wiele sposobów, w zależności od potrzeb osoby, która chce go ustalić. Niemniej jednak, bardzo często stosowana miara będzie bazowała na wartościach netto związanych z wszystkimi opłatami jakie należy ponieść podczas trwania umowy leasingu z uwzględnieniem wykupu środka trwałego.

Leasingobiorca zobowiązany jest, w zależności od zapisów umownych, do uiszczenia opłat wstępnych i terminowego opłacania rat. Dodatkowo, w przypadku umowy leasingu finansowego, obligatoryjne jest również przeniesienie środka trwałego na rzecz leasingobiorcy (w przypadku leasingu operacyjnego wykup jest opcjonalny). Dlatego też, całkowitym kosztem będzie suma wszystkich wymienionych opłat. Należy pamiętać, że koszt leasingu często wyrażony jest w procentach, jako proporcja całkowitego kosztu, który wynika z umowy leasingu do ceny netto środka trwałego.

 

Przykład

Całkowity koszt leasingu zostanie obliczony dla przykładu, który omówiono we wpisie dotyczącym budowy harmonogramu dla równych rat. Mianowicie, hipotetyczny leasing obejmuje 24 raty, roczne oprocentowanie w wysokości  12% (1% w skali miesiąca), przedmiot leasingu o wartości 60000 zł, opłatę wstępna wynoszącą 10% ceny netto środka trwałego oraz wartość wykupu równą 1% tej ceny. Obliczenia zostaną przeprowadzone w arkuszu zawierającym harmonogram.

W przypadku równych rat leasingu bardzo łatwo jest obliczyć jego całkowity koszt – nie jest wymagane tworzenie harmonogramu  ponieważ każda rata ma taką samą wysokość. Oznacza to, że aby obliczyć koszt związany z leasingiem, należy obliczyć wysokość raty, a następnie przemnożyć tą wartość przez liczbę rat i dodać wszystkie opłaty wstępne oraz wielkość wykupu. Na poniższych rysunkach przedstawiono niezbędne obliczenia dotyczące ustalenia wysokości równej raty leasingu. Pierwsza zamieszczona grafika, przedstawia niezbędne formuły, które należy wprowadzić do arkusza. Obliczenia można również przeprowadzić wykorzystując kalkulator.

 

Kolejny rysunek zawiera wyniki przeprowadzonych obliczeń. Należy zaznaczyć, że wynik zastosowania wzoru na równą ratę leasingu i funkcji PMT powinien być jednakowy.

 

W tym przypadku wartość równej raty wynosi 2519,72 zł. Ta wielkość powinna zostać przemnożona przez liczbę rat. Następnie do wyniku trzeba dodać wartość wykupu i wszystkie opląty wstępne. Wynik tej procedury będzie całkowitym kosztem leasingu. Jeżeli, zależy nam na przedstawieniu tej wartości w %, to należy podzielić uzyskany rezultat przez cenę netto środka trwałego. Obliczenia zostały przedstawione na rysunkach zamieszczonych poniżej. Pierwsza grafika zawiera wszystkie formuły, które powinny zostać wprowadzone do arkusza. W przykładzie ukryto wartość równej raty leasingu obliczonej ze wzoru, ponieważ formuła jest długa i grafika nie zmieściła by się na stronie. Dlatego też, obliczenia oparto o rezultat wykorzystania funkcji PMT.

 

REKLAMA

 

Kolejna grafika przedstawia rezultaty. Całkowity koszt leasingu w przypadku analizowanej umowy wynosi 67073,36 zł i stanowi on 111,79% ceny netto środka trwałego.

 

 

REKLAMA

 

Należy pamiętać, że całkowity koszt leasingu może zostać obliczony w zaprezentowany sposób jedynie dla równych rat leasingu. W przypadku rat malejących, każda kolejna płatność ma odmienną wartość. Dlatego też, aby policzyć całkowity koszt leasingu należny w pierwszej kolejności stworzyć harmonogram. Następnie, trzeba dodać do siebie wszystkie raty, opłaty wstępne i wartość wykupu. W ten sposób również można obliczyć całkowity koszt leasingu dla rat równych. Oznacza to, że korzystając z harmonogramu można przeprowadzić obliczenia dla dwóch wspomnianych rodzajów rat. Poniżej przedstawiono wynik obliczeń przeprowadzonych z nieuwzględnianiem harmonogramu. Pierwszy zamieszczony rysunek przedstawia formuły, które powinny zostać wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego.

 

Wyniki przedstawiono na następnym rysunku. Jeżeli masz problemy z przeprowadzeniem obliczeń to zapraszam do lektury mojego poprzedniego wpisu, w którym wyjaśniono krok po kroku jak stworzyć harmonogram.

 

Dla zainteresowanych zamieszczam plik arkusza kalkulacyjnego, w którym przeprowadzono wszystkie omówione obliczenia.

Całkowity koszt leasingu

4 Replies to “Całkowity koszt leasingu”

 1. Przykład: auto kosztuje 100 000 zł. Czynsz inicjalny 20 %, czyli 20 000 zł. Wniosek z tego, że leasingodawca pożycza mi 80 000 zł. W ofercie, którą otrzymałem jest napisane, że całkowity koszt to 109 %. Okres spłaty 24 miesiące. Osoba, która przedstawiła mi ofertę twierdzi, że koszt na rok pożyczki to 4,5 %. Ja uważam, że 14,5% (bo uwzględniam czynsz inicjalny). Kto ma rację?

  1. Witam,

   Koszt leasingu będzie zależał od wysokości pojedynczej raty. Dodatkowo, nie wiemy jaka jest wartość rezydualna.

   Pozdrawiam!

 2. Witam,
  Mam wyliczony leasing gdzie wysokość rat leasingowych skalkulowano na podstawie WIBOR1M z dnia 13.07.2018 i wynosi 1,64 % ( będzie ulegać zmianie cokolwiek to znaczy). Czy to liczy się inaczej niż oprocentowanie roczne 1,64% dzielone przez liczbę kapitalizacji czyli 12 ? jakie koszty mogą ukrywać się w racie leasingowej (mam ubezpieczenie wkalkulowane w ratę) ? Rata znacznie różni się od wyliczeń przy zastosowaniu twojego arkusza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.