PI (profitability index) – wskaźnik rentowności (inaczej wskaźnik B/C) – teoria i przykłady

Wskaźnik rentowności – obrazek wyróżniający

Wskaźnik rentowności (zyskowności) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny efektywności inwestycji. W artykule przedstawiona została istota tej miary, wzory, a także jej wady i zalety. Dodatkowo, na przykładach przedstawiono sposób zastosowania wskaźnika zyskowności (również w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel).

       

Czym jest analiza finansowa (wskaźnikowa)?

Istota analizy finansowej - obrazek wyróżniający

Prawidłowo przeprowadzona wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego jest istotnym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki gospodarczej. W artykule przedstawiono jej istotę, scharakteryzowano najważniejsze pojęcia, a także wyjaśniono czym różni się ona od analizy finansowej i ekonomicznej.