Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – obrazek wyróżniający do artykułu

Nieprawidłowo kształtowana struktura finansowania może doprowadzić do wzrostu ryzyka finansowego i obniżenia wiarygodności przedsiębiorstwa. Dlatego też należy ją nieustannie monitorować przy wykorzystaniu miar, tj. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który został scharakteryzowany w niniejszym artykule.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – wzór i przykład

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – obrazek wyróżniający do artykułu

Majątek przedsiębiorstwa powinien być finansowany kapitałem długoterminowym. Nie koniecznie musi być to kapitał własny. Mianowicie, wykorzystanie długu umożliwia przedsiębiorstwom uruchomienie mechanizmu dźwigni finansowej. W artykule scharakteryzowany został wskaźnik, który określa, w jakim stopniu kapitał własny obciążony jest długoterminowym kapitałem obcym – wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

   

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu – wskaźnik ogólnego zadłużenia

Istota wskaźnika ogólnego zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, lub debt-to-assets) jest miarą stosowaną w analizie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która często nazywana jest badaniem zadłużenia. Jest to ogólny i syntetyczny wskaźnik, który bardzo często wykorzystuje się w praktyce. Miara ta ukazuje stopień, w jakim przedsiębiorstwo obciążone jest długiem. Istota wskaźnika […]

Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia – wzór i przykład

Obrazek wyróżniający do artykułu - wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia

Wysokość kosztów wytworzenia determinuje rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. Dlatego też, należy nieustannie monitorować ich poziom. W tym celu można wykorzystać wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami ich wytworzenia.